Come with me, where dreams are born, and time is never planned.                               Peter Pan

Kindercoaching
Kindercoaching

Bij kindercoaching staat het kind centraal. Het is een praktische oplossingsgerichte hulpverlening. Die zowel de ouders als het kind kan ondersteunen in hun zoektocht naar hulp. Als kindercoach ga ik samen met het kind op pad. We bekijken de hulpvraag en gaan dan samen zoeken naar oplossingen die vanuit het kind zelf komen. Het is in het heden werken naar de toekomst toe. Kindercoaching is dan ook gericht op het bereiken van het doel en minder op het analyseren van problemen uit het verleden door creatieve werkvormen en verschillende methodieken zoals gesprekken, spel, knutselen, moodboard, schilderen, visionboard,... We bekijken ook wat werkt en helpt om het kind zich verder te laten ontplooien en wat zij zelf in hun leven willen integreren. Dit gebeurt in volle vertrouwen. Wat er tijdens de sessies besproken wordt, wordt niet zonder toestemming en overleg met het kind doorgezegd naar de ouders. Er is uiteraard wel communicatie met de ouders over de praktische tips die zijn kunnen toepassen om hun kind verder te helpen ontplooien en te ondersteunen. 

Wanneer de problematieken te zwaar zijn en niet kunnen opgelost worden door een kindercoach dan verwijs ik door.

Ouderbegeleiding
Ouderbegeleiding

Het ouderschap is één van de mooiste en tegelijkertijd ook grootste uitdagingen in je leven. Hoe goed je het als ouder ook probeert te doen, soms zijn er momenten en situaties waarop het niet loopt zoals je gehoopt had. Je vraagt je misschien ook af op welke manier je jouw kind het beste kan helpen. Op die momenten voel je veel twijfels of stress en heb je misschien wel nood aan een luisterend oor, ondersteuning, tips en trucs,...

Als ouder ken jij jouw kind het best. Vertrekkend vanuit jouw ervaringen en je gevoel zoeken we samen naar oplossingen die jou en je gezin kunnen verder helpen. Ik help je om meer inzicht te krijgen in het gedrag van je kind en in hoe je best met dit gedrag kan omgaan.

Faalangst is iets waar ik persoonlijk veel mee te maken krijg. Ik voel het bij mezelf en zie het terug komen bij mijn kinderen. Ook in het coachen merk ik dat dit veel achter het gedrag dat kinderen vertonen zit. Faalangst is letterlijk de angst om te falen. Faalangst heeft ook veel te maken met het zelfbeeld van het kind. Het kan zich ook op verschillende manieren uiten. Geen interesse tonen, heel passief zijn, de clown uithangen, negatieve opmerkingen maken over zichzelf, black-outs, veel hoofdpijn, slecht slapen,....

Faalangst kan je hebben op cognitief, sociaal en motorisch vlak. In de coaching sessies gaat er op een creatieve manier gewerkt worden. Het doel is om het zelfvertrouwen te laten groeien en zo het faalangstmonster te verslaan.

Impact training
Impact training

Impact training, beter bekend als sociaal-cognitieve training, kan verschillende voordelen hebben bij kinderen met autisme.

 • Sociale vaardigheden; het richt zich op het ontwikkelen en verbeteren van sociale vaardigheden. Deze training kan hen helpen om sociale situaties beter te begrijpen  en effectiever te communiceren.
 • Emotieregulatie; Het kan hen helpen om emoties te herkennen, begrijpen en beheersen. Dit kan leiden tot een beter emotioneel welzijn en meer succesvolle interacties met anderen.
 • Probleemoplossend vermogen; De training kan hen helpen om de vaardigheden voor probleemoplossend en besluitvorming te ontwikkelen. Het helpt hen om te gaan met alledaagse uitdagingen en sociale situaties.
 • Zelfvertrouwen; Ze kunnen hun bewustzijn vergroten hun zelfvertrouwen versterken. Dit helpt hen om positiever te denken over zichzelf en zich meer comfortabel te voelen in sociale interacties

Aanbod

 •  Begeleiding van kinderen
 • Ondersteuning van ouders
 • Autisme
 • Impact training
 • Faalangst
 • Gameverslaving
 • Praktische tips
 • Plannen en structureren
 • Psycho educatie
 • Zelfregulatie bij angsten en agressie
 • Omgaan met scheiding
 • Omgaan met verlies en rouw
 • Sociale contacten en sociale vaardigheden
 • Weerbaarheid
 • Verbeteren van het zelfvertrouwen
 • Leren omgaan met stress en spanningen
g