Van vakantie naar school

18-07-2023

 Van vakantie naar school: Essentiële stappen voor de overgang van kinderen met autisme naar het nieuwe schooljaar 

Het nieuwe schooljaar is in zicht en voor kinderen met autisme kan deze overgangsperiode uitdagend zijn. Na een al dan niet ontspannen vakantie kan het moeilijk zijn om weer in het ritme en de structuur van school te komen. In deze blog bespreken we enkele praktische tips en strategieën om kinderen met autisme te helpen bij de overgang naar het nieuwe schooljaar na een pauze van twee maanden.

  1. Creëer een voorspelbare routine: Kinderen met autisme gedijen goed bij voorspelbaarheid en structuur. Begin enkele weken voor de start van het schooljaar met het herstellen van de dagelijkse routine. Dit omvat vaste tijden voor het opstaan, eten, spelen, studeren en slapen. Maak gebruik van visuele schema's en kalenders om de routine visueel te ondersteunen. Ik heb voor de grote vakantie een aparte aftel kalender gemaakt. Zo was er een groot overzicht van wat er allemaal ging gebeuren en wanneer de school terug start.

  2. Herintroduceer schoolgerelateerde activiteiten: Om de overgang naar school gemakkelijker te maken, kunt u schoolgerelateerde activiteiten geleidelijk opnieuw introduceren. Dit kan onder meer het lezen van boeken over school, het bekijken van foto's van de klas of het samenstellen van een lijst met benodigdheden zijn. Deze activiteiten kunnen helpen om het kind voor te bereiden en anticipatie op te bouwen. Vraag of een foto van de leerkracht mag hebben zodat je deze tijdens de vakantieperiode al omhoog kan hangen naast de kalender of dagplanning

  3. Bezoek de school of klas vooraf: Voor kinderen met autisme kan het nuttig zijn om de school of klas vooraf te bezoeken voordat het nieuwe schooljaar begint. Hierdoor kan het kind vertrouwd raken met de nieuwe omgeving en de overgang minder overweldigend maken. 

  4. Communicatie met de school: Zorg voor open communicatie met de school en de leerkrachten. Bespreek eventuele specifieke behoeften of uitdagingen van uw kind, zodat de school hier rekening mee kan houden. Het delen van informatie over de interesses, sterke punten en ondersteuningsstrategieën van uw kind kan de leerkrachten helpen bij het creëren van een inclusieve leeromgeving.

  5. Bereid sociale interacties voor: Voor veel kinderen met autisme kunnen sociale interacties uitdagend zijn. Oefen en bereid uw kind voor op verschillende sociale situaties die ze op school kunnen tegenkomen, zoals het maken van nieuwe vrienden, samenwerken in groepen en omgaan met conflictsituaties. Gebruik visuele hulpmiddelen, sociale verhalen en rollenspellen om sociale vaardigheden te versterken.

  6. Betrek het kind bij de voorbereiding: Laat uw kind deelnemen aan de voorbereiding op het nieuwe schooljaar. Betrek hen bij het kiezen van schoolbenodigdheden, het organiseren van hun rugzak of het samenstellen van een lunchbox. Dit geeft hen een gevoel van controle en eigenaarschap, waardoor de overgang soepeler kan verlopen. Ik heb ook in samenspraak met de kleuterjuffen mijn zoon al zijn symbool laten kiezen voor volgend schooljaar. Dit gaf hem in het begin van vorig schooljaar veel stress. ineens alles anders. Je kan ook vragen of het mogelijk is om hetzelfde symbool te gebruiken.

Het voorbereiden van kinderen met autisme op een nieuw schooljaar na een vakantieperiode vereist zorgvuldige planning en ondersteuning. Ik hoop dat deze tips jullie kunnen helpen om de overgang soepeler te laten verlopen.

Veel liefs Katrien

g