Het belang van begrijpen: Speeltijd

18-07-2023

Het belang van begrijpen: Waarom speeltijd moeilijk kan zijn voor kinderen met autisme 

Spelen is een cruciaal onderdeel van de kindertijd. Het biedt kinderen de mogelijkheid om plezier te hebben, hun creativiteit te uiten en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Echter, voor kinderen met autisme kan speeltijd soms een uitdaging vormen. In deze blog zullen we de redenen bekijken waarom speeltijd moeilijk kan zijn voor kinderen met autisme en hoe we hen kunnen ondersteunen bij het overwinnen van deze uitdagingen.

  1. Problemen met sociale interactie: Een van de belangrijkste kenmerken van autisme is moeite hebben met sociale interactie. Kinderen met autisme kunnen het moeilijk vinden om de juiste sociale signalen te begrijpen en te interpreteren, waardoor het maken van vriendjes en deelnemen aan groepsspelen lastig kan zijn. Ze kunnen moeite hebben met het initiëren of onderhouden van gesprekken, het begrijpen van non-verbale signalen en het nemen van beurten, wat de speeltijd kan belemmeren.

  2. Beperkte interesses en repetitieve gedragingen: Kinderen met autisme hebben vaak beperkte interesses en kunnen gefixeerd zijn op specifieke onderwerpen of activiteiten. Ze kunnen zich bezighouden met repetitieve gedragingen, zoals het ordenen van objecten of het herhalen van bepaalde handelingen. Deze eigenschappen kunnen ertoe leiden dat ze zich beperken tot bepaalde speelgoeditems of activiteiten, waardoor hun speelwereld minder divers wordt.

  3. Sensorische overgevoeligheid: Veel kinderen met autisme hebben een verhoogde gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, zoals geluiden, lichten, onverwachte aanrakingen of geuren. Overweldigende zintuiglijke input tijdens de speeltijd kan leiden tot angst, frustratie of overprikkeling. Sommige kinderen vermijden bepaalde speelomgevingen of speelgoed vanwege de sensorische uitdagingen die ze met zich meebrengen. In een van de vorige blog berichten gingen we dieper in op de 10 zintuigen. Deze lezen kan waardevol zijn om de kinderen nog beter te begrijpen.

  4. Moeite met verbeelding en symbolisch spel: Voor sommige kinderen met autisme kan het abstracte en symbolische karakter van spel moeilijk te begrijpen zijn. Ze kunnen moeite hebben met het creëren van fantasierijke scenario's of het rollenspel met anderen. Het gebrek aan verbeeldingskracht kan hun spelervaring beperken en hen isoleren van hun leeftijdsgenoten.

Hoe kunnen we kinderen met autisme ondersteunen?

  1. Aanpassen van de speelomgeving: Het creëren van een gestructureerde en voorspelbare speelomgeving kan helpen om de angst en overprikkeling te verminderen. Het verminderen van sensorische prikkels, zoals harde geluiden of felle verlichting, en het bieden van visuele ondersteuning, zoals een visuele planning of pictogrammen, kunnen bijdragen aan een meer inclusieve speelervaring.

  2. Sociale vaardigheidstraining: Het aanleren van sociale vaardigheden kan kinderen met autisme helpen om succesvol deel te nemen aan speelactiviteiten. Door middel van gestructureerde training en begeleide interactie kunnen ze leren hoe ze gesprekken kunnen voeren, beurten kunnen nemen en samen kunnen spelen.

  3. Gebruik van visuele ondersteuning: Visuele ondersteuning, zoals sociale verhalen, kan helpen bij het bevorderen van begrip en voorspelbaarheid tijdens de speeltijd. Deze visuele hulpmiddelen kunnen kinderen helpen om spelregels, routines en verwachtingen te begrijpen, waardoor ze zich comfortabeler voelen bij het deelnemen aan speelactiviteiten.

  4. Individuele interesses benutten: Door de interesses van het kind te kennen en te benutten, kan speeltijd worden aangepast aan zijn of haar voorkeuren. Dit kan het kind motiveren om deel te nemen aan het spel en zijn of haar betrokkenheid vergroten.

Hoewel speeltijd uitdagend kan zijn voor kinderen met autisme, is het belangrijk om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van speelvaardigheden en het bevorderen van inclusie. Door de speelomgeving aan te passen, sociale vaardigheden te trainen, visuele ondersteuning te bieden en individuele interesses te benutten, kunnen we ervoor zorgen dat speeltijd een positieve en betekenisvolle ervaring wordt voor kinderen met autisme. Soms is het nodig om een time-out te nemen van de speeltijden en deze systematisch terug op te bouwen rekening houdend met de noden van het kind.

Deel deze waardevolle blog met leerkrachten, ondersteuners en al wie met jullie kinderen op schoolgebied te maken heeft en help mee om het begrip en de ondersteuning voor kinderen met autisme tijdens speeltijd te vergroten. Samen kunnen we een verschil maken!

Veel liefs Katrien

g